head big

  • MEDICUS UNIVERSALIS
    MEDICUS UNIVERSALIS

    Több mint 55 éve a háziorvosok szolgálatában.

Levél önmagunkhoz

[Dr. Andor Miklós] ››› 126
A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének nagyszerű kezdeményezése a gyakorló orvosok lapjának szerkesztésére és kiadására az első Medicus Universalis megjelenésével megtestesült. Minden ünneprontási szán­dék nélkül Arany János egyik idézete jut eszembe: „Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg?”. A feladat nagyságát csak akkor tudjuk hozzávetőlegesen körvonalazni, ha legalább nagyvonalakban áttekintjük, milyen kérdések foglalkoztat­ják a világ általános orvosait.
Az Egészségügyi Világszervezet megfogalmazásában a kö­vetkezőkben fejeződnek ki:
a) Az általános orvos az a törvényesen kvalifikált orvos, aki tevékenységét nem korlátozza az orvostudomány kö­rülírt területére; tevékenysége során folyamatos és össze­függő kezelést kell nyújtania.
b) A betegnek biztosítani kell a korlátlan lehetőséget ahhoz, hogy az általános orvoshoz fordulhasson.
c) Az általános orvos a szakorvosnak nem alárendeltje és nem fölérendeltje: az ő munkaterülete egyszerűen az orvo­si tevékenység más területére esik.
d) Az általános orvos jobb áttekintéssel és tapaszta­la­tokkal rendelkezik betege panaszainak szociológiai és szociális hátterét illetően, mint a klinikus és a specialista, mivel ők ritkán találkoznak ilyen jellegű problémával.

A lapszámok megtekintéséhez be kell jelentkezni!

Bejelentkezés Regisztráció