head big

  • MEDICUS UNIVERSALIS
    MEDICUS UNIVERSALIS

    Több mint 55 éve a háziorvosok szolgálatában.

A falusi körzeti orvosok munka- és életkörülményeinek felmérése

[Dr. Pataky László] ››› 128
Lapunk 1969. januári számában (38. old.) rövid tájékoztató jelent meg „a falusi körzeti orvosok munka- és életkö­rül­ményeivel” foglalkozó munkacsoport eddigi eredmé­nyei­ről. Egyesületünk elnöksége közli a munkában részt vevő kollegákkal és valamennyi falusi körzeti orvossal, hogy az Eü. M. 1039/1969. E. sz. alatt augusztus elején engedé­lyez­te a tudományos munka-program beindítását.
Mai közleményünkben tájékoztatjuk falusi körzeti orvo­sa­inkat 1. a munkaprogram céljáról, 2. gyakorlati megvaló­sításáról, 3. várható eredményeiről.
1. Munkaprogram
Munkacsoportunk három fő témakörrel kíván behatóan foglalkozni. 1. A falusi körzetekre vonatkozó adatok felmé­rése. 2. A falusi körzeti orvosokra vonatkozó adatok felmé­rése, 3. A falusi körzeti orvosok továbbképzéssel kap­csolatos igényeinek felmérése.

A lapszámok megtekintéséhez be kell jelentkezni!

Bejelentkezés Regisztráció