head big

  • MEDICUS UNIVERSALIS
    MEDICUS UNIVERSALIS

    Több mint 55 éve a háziorvosok szolgálatában.

2016 végére, 2017 elé

A tény kevés, a vélemény sok.
(Szimeonov Todor)
Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül.
(Démokritosz)
Tôlünk függ minden, csak akarjunk.
(Széchenyi István)

2016 nem hozott csodákat, de alapvetően rosszat sem. A nehézségek nem szaporodtak, de sokkal kevesebbek sem lettek. Hírek, információk keringtek, sokak ezt, vagy azt hallani, sőt tudni vélték, de lényegében a helyzet, a mende-mondák ellenére, letisztulttá vált. Lehet fanya logni, lehet okosnak látszani, lehet tévedni, de lehet azt elismerni és kijavítani, és nem újabb, már tudatos, véleményekkel tetézni, a tények beismerése nélkül, mert azt is tudjuk a tények makacs dolgok. Mindenki hibázhat, mindenki tévedhet, mert csak az nem hibázik, vagy téved, aki semmit nem csinál.

Az egészségügy nem csak Európában, de az egész világon alig megoldható kihívá sokkal küzd. Ezek közül a legnagyobb a szakember, az orvos hiány és a humán erők, gazdagabb orszá gokba történő elszívása. Az Únióból történő kiválás előtt álló Nagy-Britanniában 27 000 külföldi orvos dolgozik, Németországban 6000 háziorvosra lenne szükség, 60 000 eurót adnak annak, aki praxist akar nyitni. Magyarországon, érthető módon az előbbieknél szerényebb eszközökkel, de nettó 10 milliót forintot kaphat aki ellátatlan területen lesz háziorvos és 4 millió forintot, ha praxist szeretne vásárolni. Ez a lehetőség 2016-tól már minden évben adott. Külföldön és itthon is az áttörés még várat magára. Nagy kihívás ez 2017-re, a megoldás nem egyszerűen megtalál ható, de arra töre kedni muszáj, a késlekedés nem megengedhető. A megoldás nem azonnali, hanem tudatos és módszeres folyamat, nem köthető választási ciklusokhoz.

Sosem vezet rosszra és segít a jövő keresésében a múltra emlékezni. 2016 alkalom volt megünnepelni a 60 éves forradalmi eseményeket, ami több emberöltőnyi idő, és ma már többségben vannak akiknek ez történelem és még meg sem születtek akkor.

A múlt alapja a jelennek és segítője a jövőnek, mint az az alapellátásban, a család - orvoslásban is igaz. A múlt nekünk Európa és Magyarország. Remélve, hogy a múlt segítségünkre lesz emlékezzünk, vagy inkább ismerjünk meg egy picit belőle!

A XX. század második fele a körzeti orvosok, az általános orvosok demokratikus szerveződésének nagy évei. 1959-ben Bécsben megalakul a Societas Internationalis Medicinae Generalis a SIMG, amely az 1995-ös WONCA Europeba olvadásáig (World Organisation of National Colleges and Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Phisicians), Klágenfurtban működött. A SIMG példa volt és a DEGAM-ot létrehozó általános orvosaival együtt (Német Általános Orvosok Egyesülete 1966) minta volt és inspiráló hatást gyakorolt a MÁOTE-t (Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete 1967) megalakító magyar körzeti orvosokra. A SIMG Hippokrates Medáljának egyik tulajdonosa között tudhatjuk Szatmári Mariannát, aki ott bábáskodott a MÁOTE megszületésénél is. Jövőre az 50 éves MÁOTE, két éve vette át az ugyancsak idén 50 éves MOTESZ-től az UEMO tagegyesületi feladatait. A magyar háziorvosok munkájának elismerésének eredményeként az UEMO-t (Európai Család - orvos Unio) 2011–2014 között magyar elnökség vezette (Haj nal F., Papp R., Balogh S.) A 90-es évek közepén kapcsolódott be az UEMO munkájába a MOTESZ. Az UEMO az Európa Tanácshoz kapcsoltan családorvosokat (általános orvosokat) képviselő szakma - politikai szervezet, 1967-ben alapították és több mint fél millió háziorvos a korporatív tagja, változó létszámú országok tagságával, folyamatosan növekedő mértékben, 27 ország képviselteti magát benne.

Nem tűnik nehéznek felismerni, hogy Európa hat ránk és mi is hatunk Európára. Sok és pozitív a hatás, de nagy a kihívás is számunkra, mert a bajok és gondok azonosak, ha megoldási lehetőségek itthon korlátozottabbak, mint a tehetősebb országokban.

Bátor kijelentése a brit miniszter elnöknőnek, hogy néhány év alatt brit orvosokkal „váltja ki” a 27 000 külhoni UK-ben dolgozót, az orvosképzés. Tulajdonképpen ez Magyar országra is kedvező lehetne, hisz szép számmal dolgoznak magyar orvosok is a tízezrekből és így az ő „feleslegessé válásukkal” gyakorlott, tapasztalt kollégák érkezhetnének haza.

A megoldás senki számára nem ilyen egyszerű. Sok és nem lankadó erőfeszítés kell, hogy a javulás bekövetkezzen és a helyzet ne azt mutassa amit az elmúlt 5 év számításai mutatnak. Ne csak alig több mint ötszáz új háziorvos lépjen be a rendszerbe, ne 42 éves átlag-életkorral és ne kelljen nekik, belépésüket követően még 45 évig dolgozniuk amire ő helyettük új kollégák jönnek, és megérdemelt pihenésüket élvezzék, nyugdíjasként.

Mit kívánhat az ember 2016 végén 2017 előtt?

Legyen olyan sikeres a következő 50 év, mint amilyen sikeres volt az első 50 év kezdete a körzeti, általános-, házi, családorvosoknak és ebből látszódjon valami már 2017- re is. A remény, hogy így legyen nem reménytelen!

2016. november 22.
Dr. Balogh Sándor

"Nincsenek veszedelmesebb dolgok, mint azok a hazugságok, amik nagyon hasonlítanak az igazságra"
(Széchenyi)

A lapszámok megtekintéséhez be kell jelentkezni!

Bejelentkezés Regisztráció