head big

XLIX. évfolyam 4. szám | 2016. október

Tartalom

Merre, hogyan tovább alapellátás? Működés optimalizálás? Az elmúlt 25 évről szubjektíven
[Dr. Balogh Sándor] ››› 151

Kevert kötőszöveti betegségek
[Prof. Dr. Bodolay Edit] ››› 157

Szerkesztőségi rovat
Az alapellátási indikátorokra épülő
monitorozás fejlesztéséről ››› 161

Folyóirat és könyvreferátum ››› 191

Szerkesztőségi rovat

Az alapellátási indikátorokra épülő monitorozás fejlesztéséről ››› 161
A konferenciát Dr. Balogh Sándor PhD, a MÁOTE elnöke nyitotta meg, köszöntve a résztvevőket, ki­emelve Dr. Beneda Attila helyettes államtitkárt, Dr. Margitai Barnabás projektvezetőt, Dr. Papp Magort, a projekt szakmai vezetőjét. Bevezetésként elmondta, hogy ezen a szimpóziumon az előadók több szempont szerint áttekintik az alapellátás jelleg­zetességeit, számba veszik a projekt eddigi eredmé­nyeit, az ezeken nyugvó fejlesztési lehetőségeket, s a projekt valószínűsíthető meghosszabbításakor a további célokat.

Kevert kötőszöveti betegségek

[Prof. Dr. Bodolay Edit] ››› 157
A kevert kötőszöveti betegség (mixed connective tissue disease; MCTD) több szervet egyidejűleg káro- sító, krónikus gyulladással járó autoimmun kórkép. A betegségre sajátos, hogy a sejtmag uridinben gazdag ribonukleoproteinje ellen termelődött auto- antitestek (anti-U1RNP) mutathatók ki a betegek szérumában. A hosszabb távú és multicentrikus vizsgálatok eredményei, az uridinben gazdag ribonukleoprotein ellen termelődött autoantitest pontosabb megisme- rése, az 1987-ben leírt diagnosztikus kritériumok, valamint az MCTD-ben meghalt betegek kórszövet- tani feldolgozásakor észlelt, a kórképre jellemző sajá­tosságok alapján ma már az MCTD-t önálló szisz- té­más autoimmun kórképnek tartják. A betegség leggyakrabban fiatal felnőttkorban, illetve középkorban kezdődik, betegség kezdete 28–37 év közé tehető. MCTD-ben kifejezett a női nem predominanciája, a betegek 85%-a nő.

Merre, hogyan tovább alapellátás? Működés optimalizálás? Az elmúlt 25 évről szubjektíven

[Dr. Balogh Sándor] ››› 151
Az elmúlt mintegy hatvan évet abból is az utolsó ne­gyed századot a következő időszakokra lehet felosz­tani: Az 1992 előttire, az 1992–2001 közötti felívelő, a 2002–2006 plató, és a 2007–2011 közötti leszálló idő­szakokra, valamint 2012-től egy mérsékelt konszo­lidációs időintervallumra. Ez utolsót, az elmúlt ne­gyed század lezárásaként és egyben a folytatás irányai­ra mutató Alapellátási Törvény jellemez leginkább. Az időtartamok lehet, hogy szubjektívek, lehet egy két időszakot egy-egy évvel növelni, vagy csökken­te­­ni lehetne, de az a valóságon, a lényegen keveset változtatna. Minden időszaknak vannak pozitív és nega­tív döntései, folyamatai, történései, de az adott évek általános jellemzői döntöttek a beosztás meg­alapozásában.

A lapszámok megtekintéséhez be kell jelentkezni!

Bejelentkezés Regisztráció