head big

XLIX. évfolyam 3. szám | 2016. június

Tartalom

A heveny hasmenés ambuláns kezelésének aktualitásai
[Dr. Hajnal Ferenc] ››› 103

Szerkesztôségi rovat ››› 107

Folyóirat és könyvreferátum ››› 145

Adatok a szigetvári járás cigány lakosságának életkörülményeiről

[Dr. Fodor Miklós] ››› 130
Egészséges életkörülmények között az egyed és egészségi állapota – régen ismert és ma már nem vitatott kérdés – jól fejlődik, s az egyed káros behatások híján egészséges marad. Mostoha környezetben kedvezőtlen a fejlődés és károsodik az egészség. Az egyensúlyi állapot a szervezet és környezete között felborul.

A falusi körzeti orvosok munka- és életkörülményeinek felmérése

[Dr. Pataky László] ››› 128
Lapunk 1969. januári számában (38. old.) rövid tájékoztató jelent meg „a falusi körzeti orvosok munka- és életkö­rül­ményeivel” foglalkozó munkacsoport eddigi eredmé­nyei­ről. Egyesületünk elnöksége közli a munkában részt vevő kollegákkal és valamennyi falusi körzeti orvossal, hogy az Eü. M. 1039/1969. E. sz. alatt augusztus elején engedé­lyez­te a tudományos munka-program beindítását.
Mai közleményünkben tájékoztatjuk falusi körzeti orvo­sa­inkat 1. a munkaprogram céljáról, 2. gyakorlati megvaló­sításáról, 3. várható eredményeiről.
1. Munkaprogram
Munkacsoportunk három fő témakörrel kíván behatóan foglalkozni. 1. A falusi körzetekre vonatkozó adatok felmé­rése. 2. A falusi körzeti orvosokra vonatkozó adatok felmé­rése, 3. A falusi körzeti orvosok továbbképzéssel kap­csolatos igényeinek felmérése.

Levél önmagunkhoz

[Dr. Andor Miklós] ››› 126
A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének nagyszerű kezdeményezése a gyakorló orvosok lapjának szerkesztésére és kiadására az első Medicus Universalis megjelenésével megtestesült. Minden ünneprontási szán­dék nélkül Arany János egyik idézete jut eszembe: „Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg?”. A feladat nagyságát csak akkor tudjuk hozzávetőlegesen körvonalazni, ha legalább nagyvonalakban áttekintjük, milyen kérdések foglalkoztat­ják a világ általános orvosait.
Az Egészségügyi Világszervezet megfogalmazásában a kö­vetkezőkben fejeződnek ki:
a) Az általános orvos az a törvényesen kvalifikált orvos, aki tevékenységét nem korlátozza az orvostudomány kö­rülírt területére; tevékenysége során folyamatos és össze­függő kezelést kell nyújtania.
b) A betegnek biztosítani kell a korlátlan lehetőséget ahhoz, hogy az általános orvoshoz fordulhasson.
c) Az általános orvos a szakorvosnak nem alárendeltje és nem fölérendeltje: az ő munkaterülete egyszerűen az orvo­si tevékenység más területére esik.
d) Az általános orvos jobb áttekintéssel és tapaszta­la­tokkal rendelkezik betege panaszainak szociológiai és szociális hátterét illetően, mint a klinikus és a specialista, mivel ők ritkán találkoznak ilyen jellegű problémával.

A heveny hasmenés ambuláns kezelésének aktualitásai

››› 103
A hatályos Háziorvos Hatásköri Lista, azaz az egész­ségügyért felelős szaktárca hivatalos nemzeti proto­koll­jaként számon tartott dokumentum gasztro­ente­rológiai fejezetében sorolja fel a háziorvosok által önállóan végzendő betegellátási tevékenységek kö­zött megnevezett „fertőző és nem fertőző akut és krónikus, nem specifikus gasztroenteritiszek-et, ill. a (külön megjelölés nélküli) ... diarrhoea”-t.

A lapszámok megtekintéséhez be kell jelentkezni!

Bejelentkezés Regisztráció