head big

L. évfolyam 4. szám | 2017. október

MÁOTE 50

Jubileumi Vándorgyűlés
Pécsi Tudományegyetem – Általános Orvostudományi Kar
(PTE ÁOK)
2017. szeptember 29–30.

dr bodis jozsef
Bódis József
rektor

A pécsi felsőoktatás története 1367-ben kezdődött, amikor Nagy Lajos király a püspöki székvárosban, Pécsett egyetem létrehozását kezdeményezte. Mára a többlépcsős integrációs folyamat eredménye képpen létrejött Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik. Az oktatás és a kutatás mellett meghatározó jelentőségű tevékenységünk a gyógyítás; a karokon folyó egészségügyi szakemberképzés mellett. Klinikai Központunk a régió lakosságának járó- és fekvőbeteg-ellátását végzi.

 

dr miseta attila
Miseta Attila
dékán

Szeretettel köszöntöm Önöket akik velünk együtt ünnepelik a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének alapításuk 650., illetve 50. évfordulóját. Az általános orvolás a general practice alapja a családorvoslásnak és tudásbázisát az általános orvosképzés adja.

 

 dr balogh sandor

Balogh Sándor
elnök

Az egészségügy nemcsak Európában, de az egész világon alig megoldható kihívásokkal küzd. Ezek közül a legnagyobb a szakember, az orvos hiány és a humán erők, gazdagabb országokba történő elszívása. Az Únióból történő kiválás előtt álló Nagy-Britanniában 27 000 külföldi orvos dolgozik, Németországban 6000 háziorvosra lenne szükség, 60 000 eurót adnak annak, aki praxist akar nyitni.

A noninvazív lélegeztetés gyakorlata

[Kormos Tamás] ››› 139

Bármely akut hypoxiás és/vagy hyperkapniás légzési elégtelenség kezelhető noninvazív lélegeztetéssel, ha nem állnak fenn a NIV kezelés abszolút kontraindikációi, legfőképp az azonnali intubálás indikációja. Legtöbb klinikai adat COPD akut exacerbatiójának NIV kezeléséből gyűlt össze, és már a korai publikációk (1990) is haté konynak találták a kezelést az intubáció elkerülésében, a szövődmények számának csökkentésében, a kórházi ápolás lerövidítésében ás a mortalitás csökkenésében...

Tartalom

A noninvazív lélegeztetés gyakorlata
[Kormos Tamás] ››› 139

Szerkesztőségi rovat ››› 127

Folyóirat és könyvreferátum ››› 131

 

A lapszámok megtekintéséhez be kell jelentkezni!

Bejelentkezés Regisztráció